Tumblelog by Soup.io
 • Kyujuu
 • dexecto
 • creepydoughnut
 • zergadis0
 • TheYaiba
 • ShiroiYami
 • echoesfromonetoanother
 • grisznak
 • teatime93
 • freeonlineebooks
 • psyarkron
 • avaritia
 • guyver
 • Kuumin
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

6924 713c
Reposted fromirmelin irmelin viaMagnolia11 Magnolia11
6449 4b24 500

pumpkinspicepunani:

peashooter85:

Modern technology is making us anti-social!

It’s almost like people would rather not talk to every random stranger they see in public.

7022 2f1e 500
"I miss you in a way that is changing me." //The Artidote;  AnnaXiin
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid
4900 bbab 500
Reposted frommistabreed mistabreed viaDagarhen Dagarhen
3492 f4e2

gifmk7:

ƩLƩCTRIC MIRRØR

9554 acc2
Reposted fromGIFer GIFer viadrozdzi drozdzi
0498 7294 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
7139 abb3 500
Reposted fromartlover artlover viasatyrlane satyrlane
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viasatyrlane satyrlane
Reposted fromvolldost volldost viasatyrlane satyrlane

April 24 2018

8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
9980 673d
Reposted fromtfu tfu viasatyrlane satyrlane
3989 18c4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMagnolia11 Magnolia11
6475 9e82 500
Reposted fromowca owca viasatyrlane satyrlane
9587 35bd
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl