Tumblelog by Soup.io
 • Kyujuu
 • dexecto
 • creepydoughnut
 • zergadis0
 • TheYaiba
 • ShiroiYami
 • echoesfromonetoanother
 • grisznak
 • teatime93
 • freeonlineebooks
 • psyarkron
 • avaritia
 • guyver
 • Kuumin
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
0798 cb4a
Reposted from777727772 777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer

February 20 2018

7878 94d7 500
Reposted fromwhite-nigglet white-nigglet viaelczi elczi
6484 d7a2 500
Reposted frompunisher punisher viaDagarhen Dagarhen

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
6041 c73b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 19 2018

Play fullscreen
Ile kosztuje zmarnowany czas?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
2251 fd30
4776 8220 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
8584 9f73 500

newdaynow:

my mom in 1992.

Reposted frominculubum inculubum viajointskurwysyn jointskurwysyn
4903 3873 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viakatt katt

February 18 2018

5676 da36 500
A Cozy Evening by Sebastian Szmyd
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viathesandlion thesandlion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl